دانلود مقاله بررسي روشهاي بكارگيري آموزش مجازي (ICT) در ارتقاء فرايند ياددهي ـ يادگيري دانشجويان

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
دانلود مقاله بررسي روش های بكارگيری آموزش مجازی (ICT) در ارتقاء فرايند ياددهی ـ يادگيری دانشجويان

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : 155 صفحه


قسمتی از متن :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه 2
بیان مسئله 7
اهمیت و ضرورت مسئله 9
سوالات تحقیق 11
اهداف تحقیق 12
انگیزه پژوهشگر 13
تعاریف واژه های کلیدی 15
فصل دوم
ادبیات و پیشینه های پژوهش
تاریخچه اطلاع رسانی 20
ظهور کتاب به عنوان رساله 23
ظهور رسانه های صوتی و تصویری 24
انقلاب ارتباطی با رایانه ها 25
فن آوری اطلاعات 30
اهمیت و ضرورت فن آوری اطلاعات 38
برنامه ریزی در جهت بکارگیری فن آوری اطلاعات 40
فن آوری ارتباطات 41
فن آوری اطلاعات در برخی کشور ها 46
برنامه جامع فناوری اطلاعات دانشگاه واشینگتن شرقی 50
نقش فنآاوری اطلاعات و ارتباطات 53
آموزش مجازی 55
زیر ساخت آموزش مجازی 57
مواد درسی در آموزش مجازی 58
کلاس در آموزش مجازی 61
اینترنت 62
تاریخچه اینترنت 63
سازمان شبکه ای 63
قابلیت های اینترنت 66
عوامل گسترش اینترنت 67
شبکه جهانی وب 70
اینترانت 71
اکسترانت 72
آموزش از طریق شبکه 72
موضوعات آموزش online 75
عناصر آموزش online 77
نقش آموزش online در آموزش عالی 79
کیفیت یاددهی- یادگیری در آموزش عالی 79
کیفیت آموزش و یادگیری 82
ساختار کیفیت در نظام آموزشی 85
برنامه ریزی جهت یاددهی- یادگیری در نظام آموزش عالی 87
بهبود کیفیت آموزش در آموزش مجازی 89
کاربرد روشهای تدریس در آموزش مجازی و مرسوم 92
تعریف و تحلیل تدریس سنتی 93
تدریس مجازی 98
الگوها و روشهای تدریس مجازی 99
آموزش برنامه ای 102
آموزش به وسیله رايانه 103
آموزش انفرادی تجویز شده 104
آموزش انفرادی هدایت شده 104
روش بحث گروهی 105
روش مشارکتی 107
ارزشیابی 108
اهمیت و ضرورت ارزشیابی 109
انواع ارزشیابی 110
نقش پژوهش در آموزش 114
مراحل انجام پژوهش 115
هدف از انجام پژوهش 119
پیشینه های پژوهشی داخل کشور 121
پیشینه های پژوهشی خارج از کشور 122
فصل سوم
فرایند پژوهش
روش تحقیق 126
متغیر های تحقیق 126
ابزار تحقیق و روش سنجش متغیر ها 126
تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق 128
جامعه نمونه روش های و نمونه گیری 128
روش تجزیه و تحلیل داده های آماری مورد استفاده در پژوهش 128
فصل چهارم
یافته های پژوهش
مقدمه 131
آمار توصیفی داده ها 132
آمار استنباطی داده ها 156
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه پژوهش 164
بحث و نتیجه گیری 166
پیشنهادات 169
چند پیشنهاد به محققین آینده 171
محدودیت ها و مشکلات 172
منابع و ماخذ 173
ضمائم
نمونه پرسشنامه 181
جدول همبستگی متغیر ها 183
محاسبه آلفای کرونباخ 184

فهرست جداول
جدول شماره 1 42
جدول شماره 2 84
جدول شماره 3 88
جدول شماره 4 91
جدول شماره 5 127
جدول شماره 6 132
جدول شماره 7 133
جدول شماره 8 134
جدول شماره 9 135
جدول شماره 10 136
جدول شماره 11 137
جدول شماره 12 138
جدول شماره13 139
جدول شماره 14 140
جدول شماره 15 141
جدول شماره 16 142
جدول شماره 17 143
جدول شماره 18 144
جدول شماره 19 145
جدول شماره 20 146
جدول شماره 21 147
جدول شماره 22 148
جدول شماره 23 149
جدول شماره 24 150
جدول شماره 25 151
جدول شماره 26 152
جدول شماره 27 153
جدول شماره 28 154
جدول شماره 29 155
جدول شماره30 156
جدول شماره 31 157
جدول شماره 32 158
جدول شماره 33 159
جدول شماره 34 160
جدول شماره35 161
جدول شماره 36 162

فهرست نمودارها
نمودار شماره 1 132
نمودار شماره2 133
نمودار شماره 3 134
نمودار شماره 4 135
نمودار شماره5 136
نمودار شماره 6 137
نمودار شماره 7 138
نمودار شماره8 139
نمودار شماره9 140
نمودار شماره10 141
نمودار شماره11 142
نمودار شماره12 143
نمودار شماره13 144
نمودار شماره14 145
نمودار شماره15 146
نمودار شماره16 147
نمودار شماره17 148
نمودار شماره 18 149
نمودار شماره19 150
نمودار شماره20 151
نمودار شماره21 152
نمودار شماره 22 153
نمودار شماره23 154
نمودار شماره24 155


دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 217 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 155

حجم فایل:1,324 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل