دانلود مقاله تاثير شبكه هاي تلويزيوني خارج از كشور بر علاقمندي جوانان به پان تركيسم

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
دانلود مقاله تاثير شبكه هاي تلويزيوني خارج از كشور بر علاقمندي جوانان به پان تركيسم

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : 58 صفحه


قسمتی از متن :

فصل اول: مقدمه و كليات 1
مقدمه 2
بيان مسئله 3
اهداف ويژه تحقيق 5
سؤالات تحقيق 6
فرضيات تحقيق 7
فصل دوم : پيشينه موضوع و چارچوب نظري آن 8
نگاهي به سابقه تاريخي پان تركيسم در آذربايجان 9
بحث هاي نظري درباره مسئله قوميت و ناسيوناليسم قومي 11
مفهموم بندي قوميت و گروههاي قومي 12
ظهور و گرايشهاي سياسي در آذربايجان 16
نقش نخبگان سياسي و فكري در شكل دادن به هويت قومي 16
قوم گرايي و سياست بين الملل 18
شكل گيري هويت قومي در جريان مبارزه نخبگان براي كسب قدرت 19
تاريخچه راديو و تلويزيون جمهوري آذربايجان 21
مهمترين شبكه هاي تلويزيوني جمهوري آذربايجان 21
شبكه تلويزيوني ANS 21
شبكه تلويزيوني Space 22
شبكه تلويزيوني Lider 23
شبكه تلويزيوني اجتماعي جمهوري آذربايجان 23
شبكه تلويزيوني AZ TV 24
تلويزيون آزادليق 25
شبكه هاي تلويزيوني كه توسط عناصر قوم گرا پان تركيسم راه اندازي شده است 26

تلويزيون نداي آذربايجان 26
تلويزيون اودلاريوردو 26
تلويزيون آنا يورد 27
تلويزيون گوني آذربايجان(گوناز تي وي) 27
شواهد تحقيق 29
فصل سوم : روش اجراي تحقيق 30
نوع و روش تحقيق 31
ابزار و روش گرد آوري اطلاعات 31
روش گرد آوري اطلاعات 31
جامعه آماري و نمونه 32
نمونه گيري 32
اعتبار و روايي پرسشنامه 32
پايايي پرسشنامه 33
روش تجزيه و تحليل 33
فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته ها 34
جمعيت كلي استان به تفكيك شهرستانها 35
جدول مربوط به مباني نظري 36
جدول توزيع درصد فراواني 37
تحليل و شرح جدول توزيع درصد فراواني و رسم نمودار مربوطه 39
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 55
اهم نتايج تحقيق 56
پيشنهادات 57
محدوديتهاي تحقيق 58
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 231 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 58

حجم فایل:124 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل