دانلود مقاله بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
دانلود مقاله بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : 100صفحه


قسمتی از متن :

چكيده تحقيق 1
مقدمه 3
1- فصل اول 11-8
1-1- بیان مسئله 9
1-2- اهمیت پژوهش 9
1-3- هدف پژوهش 9
1-4-سوالات پژوهش 10
1-5-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها 10
1-5-1- منبع کنترل 10
1-5-1-2-تعریف عملیاتی 11
1-5-2-عزت نفس 11
2- فصل دوم 63-12
پيشينه نظری 13
2-1- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان در باره ی عزت نفس 13
2-1-1- نظریه جیمز 13
2-1-2- نظریه مید 14
2-1-3- نظریه کولی 15
2-1-4- نظریه روزنبرگ 17
2-1-5- نظریه سالیوان 18
2-1-6- نظریه هورنای 20
2-1-7- نظریه آدلر 21
2-1-8- نظریه راجرز 23
2-1-9- نظريه مزلو 26
2-1-10-نظریه ی آلپورت 27
2-1-11-نظریه ی دیگر روانشناسان 28
2-1-12-عزت نفس و غرور 30
2-1-13-نقش خانواده در شكل گيري عزت نفس 38
2-1-14-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان 41
2-1-15-كمك تخصصي براي افزايش عزت نفس 42
2-2-منبع كنترل 44
2-2-1-رويكردها و نظريه هاي متفاوت درباره منبع كنترل 45
2-2-2-مفاهيم اساسي نظريه يادگيرِي اجتماعي 48
2-2-3-تفاوت هاي فردي 53
2-2-4-كنترل 53
2-2-5-واكنش در برابر از دست دادن كنترل 54
2-2-6-منبع كنترل 56
2-2-6-1-منبع كنترل دروني 57
2-2-6-2-منبع كنترل بيروني 58
2-2-6-3-ويژگي هاي افراد با منبع كنترل دروني 60
2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی 62
2-2-7- تصور راتر در باره انسان 63
3- فصل سوم 73-66
3-1 – طرح پژوهش 67
3-2- جامعه ی مورد پژوهش 67
3-3- نمونه روش نمونه گیری 67
3-4-ابزارتحقیق 67
3-4-1-آزمون منبع کنترل 67
3-4-2-آزمون عزت نفس 69
3-5-روش اجرای پژوهش 72
3-5-1-اجرای اصلی 72
3-6-1-روش آمار 72
4- فصل چهارم 78-73
تجزیه و تحلیل آمارِِِي 74
4-1-یافته های مربوط به سوال پژوهش 74

فصل پنجم 81-79
5-1-بحث و نتيجه گيري 81
5-2-پيشنهادات 82
منابع 83
ضمائم 100-86
منابع و مآخذ
1- آراس، آلن؛ روان شناسی شخصیت نظریه ها و فرآیندها؛ترجمه سیاوش جمالفر، انتشارات نشر روان: 1375.
2- اتکینسون، ریچارد؛ زمینه روان شناسی هیلگارد؛ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران ، انتشارات رشد: 1378.
3- ارونسون، الیوز؛ روان شناسی اجتماعی؛ ترجمه سیروس ایزدی، انتشارات دانشگاه تهران:1366.
4- افروز، غلامعلی؛ روان شناسی تربیت کودکان و نوجوانان؛انتشارات انجمن اولیاء و مربیان:1371.
5- ایزدی، سیروس ؛روانشناسی شخصیت از دیدگاه مکاتب؛ انتشارات دهخدا:1351.
6- بلوم، جرالد.اس؛ نظریه های روان کاوی شخصیت؛ترجمه هوشنگ حق نویس،انتشارات امیر کبیر؛1362.
7- بیابان گرد، اسماعیل؛ روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان؛ انتشارات انجمن اولیاء و مربیان:1373.
8- پروین، لارنس؛ روانشناسی شخصیت؛ ترجمه محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، موسس خدمات فرهنگی رسا:1372.
9- پورافکاری، نصرت الله؛ فرهنگ جامع روانشناسی- روان پزشکی در زمینه های وابسته؛ انتشارات فرهنگ جلد اول و دوم:1374.
10- دلاور، علی؛ روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی؛ انتشارات ویرایش:1377.
11- ساپنیگتون، اندروا؛بهداشت روانی؛ ترجمه حمید رضا حسین شاهی برواتی، نشر روان:1377.
12- سیاسی، علی اکبر؛نظریه شخصیت یا مکاتب روانشناسی؛ انتشارات دانشگاه تهران:1371.
13- سیف، علی اکبر؛ روش تهیه پژوهشنامه؛ انتشارات دوران:1378.
14- شاملو، سعید؛بهداشت روانی؛ انتشارات رشد:1369.
15- شاملو، سعید؛مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت؛ انتشارات رشد:1370.
16- شعاری نژاد، علی اکبر ؛روان شناسی رشد؛انتشارات رشد:1364.
17- شفیع آبادی، عبدالله؛ ناصری، غلامرضا؛نظریه های مشاور و روان درمانی؛ مرکز نشر دانشگاهی:1359.
18- شولتز، دوان؛ روان شناسی شخصیت؛ ترجمه یحیی سیدمحمدی،انتشارات ویرایش:1377.
19- شولتس، دوان؛ روانشناسی کمال؛ ترجمه گیتی خوشدل، نشر نو:1369.
20- کراز، ژزف؛بیماری روانی؛ ترجمه پریرخ دادستان و محمود منصور، انتشارات رشد:1367.
21- کریمی، یوسف؛ روان شناسی شخصیت؛انتشارات نشر ویرایش:1376.
22- گنجی، حمزه؛روان شناسی عمومی؛ انتشارات نشر دانا:1375.
23- مزلو، آبراهام ؛انگیزش و شخصیت؛ ترجمه احمد رضوانی، انتشارات آستان قدس رضوی:1367.
24- میرزا بیگی، علی؛ نقش نیازهای روانی در بهداشت روانی ؛انتشارات اطلاعات و آموزش و پرورش:1372.
25- هرگنمان، ی. آر؛ والسون، ام.اچ؛ مقدمه ای بر نظریه های یادگیری؛ ترجمه علی اکبر سیف ،انتشارات دانا:1374.
26- ماسن،هنری؛ رشد و شخصیت کودک؛ ترجمه مهشید باسایی، انتشارات
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 274 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:67 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل