فایل های دسته بندی Python - صفحه 1

دانلود پاورپوینت زندگینامه بهروز فروتن

دانلود پاورپوینت زندگینامه بهروز فروتن

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مفاهیم مهارت در زندگی

دانلود پاورپوینت مفاهیم مهارت در زندگی

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مفاهیم روش های اجرایی پروژه

دانلود پاورپوینت مفاهیم روش های اجرایی پروژه

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت روش های مطالعه و یادگیری

دانلود پاورپوینت روش های مطالعه و یادگیری

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حسابداری مدیریت

دانلود پاورپوینت حسابداری مدیریت

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ارزیابی سریع کارخانه

دانلود پاورپوینت ارزیابی سریع کارخانه

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم مدیریت

دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم مدیریت

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ابزاری های تجزیه و تحلیل سیستم

دانلود پاورپوینت ابزاری های تجزیه و تحلیل سیستم

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حاکمیت سازمانی فاوا

دانلود پاورپوینت حاکمیت سازمانی فاوا

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی